Skrzyżowano 2 długoskrzydłe osobniki pewnego gatunku owadów. W potomstwie uzyskano 90 owadów o długich skrzydłach i 30 owadów o krótkich skrzydłach.
a)określ i uzasadnij ,czy cecha "krótkie skrzydła" jest dominująca czy recesywna.
b)podaj genotypy owadów,które skrzyżowano
c)uzasadnij pojawienie sie osobników o krótkich skrzydłach w potomstwie owadów o długoskrzydłych.
d)podaj treść prawa,które wyjaśnia wynik tej krzyżówki.

1

Odpowiedzi

2010-02-16T21:59:49+01:00
A) recesywna, w potomstwie występują krótkie i długie skrzydła, mniejsza liczba potomstwa posiada krótkie skrzydła, więc jest to cecha recesywna
b) Aa skrzyżowane z Aa
c) skrzyżowano dwie heterozygoty (Aa), gdzie dominowała cecha długich skrzydeł, po połączeniu dwóch alleli recesywnych, każdy z jednej heterozygoty, uzyskujemy homozygotę recesywną aa
d) pierwsze prawo Mendla (prawo czystości gamet): w każdej gamecie obecny jest tylko jeden allel danego genu


krzyżówka: (pokolenie rodziców) P: Aa x Aa
(gamety) g: A a A a
(pokolenie potomstwa) F1: AA Aa Aa aa

AA,Aa - długie skrzydła aa- krótkie skrzydła
15 4 15