Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T20:25:30+01:00
Rzymianie mieli duży wpływ na kulturę Europy. Wynaleźli sklepienie łukowe dzięki któremu mogli tworzyć budowle półokrągłe np. Łuki triumfalne. Najważniejsze osiągnięcie Rzymian to:
-Prawo XII Tablic
-Akwedukty (wodociągi, które przeprowadzały wodę od źródła do miasta)
-Termy (łaźnie, w których można było się kąpać, spożywać posiłki lub ćwiczyć)
-Limesy (linie umocnień długie na setki kilometrów)
-Panteony
-Kolosea
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:36:20+01:00
Rzymianie mieli dobrze rozwiniętą technikę a do ich osiągnięć możemy zaliczyć:
1.nowatorskie budownictwo:
-akwedukty(wodociągi)
-termy(łaźnie)
-hypokaustum (centralne ogrzewanie)
-zaprawa murarska (podobna do obecnego betonu)
-zastosowanie cegły wpłynęło na wprowadzenie łuków, sklepień i kopuł
-budowa dróg
-budowa mostów
-łuki triumfalne(Konstantyna, Tytusa, Septymiusza Sewera w Rzymie)
-amfiteatry (Koloseum)
-Circus Maximum (gdzie odbywały się wyścigi rydwanów)
-świątynie na Forum Romanum (skupianie życia publicznego Rzymu)
-bazyliki
-mauzolea
-kolumny
-posągi, popiersia
-płaskorzeźby
-rzeźby, statuy

Koniec:)
15 4 15