Odpowiedzi

2010-02-16T21:10:05+01:00
H = 40m
dw =1000kg/m³ - gęstoś wody
g =10m/s²
t = 10 min = 10 minx 60s/min =600s
Vw = 750m³

P =? - moc
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:25:02+01:00
H - wysokośc = 40 m
t - czas = 10 min = 600 s
V - objętość wody = 750 m³
γw - ciężar właściwy wody = 9810 N/m³
Q - ciężar spadającej wody = Vγw = 750 razy 9810 = 7357500 N
W - praca wykonywana przez wodę przy spadku z wysokości h = Qh =
= 7357500 razy 40 = 294500000 Nm
P - moc turbin = W/t = 294500000/600 = 490833,3 W = 490,8 kW
1 5 1