Punkt A= (√2, -6) należy do wykresu funkcji y=2√2x+b gdy współczynnik b jest równy:
a) -13√2
b) 10
c) 13√2
d) -10

Liczę na waszą pomoc ponieważ gdy nie zrobię na jutro tego zadania dostane banie na czerwona do dziennika. Więć BARDZO prosze

1

Odpowiedzi

2010-02-16T21:19:09+01:00
Skoro punkt A należy do wykresu tej funkcji to jego współrzędne muszą spełniać równanie tej funkcji.
A=(√2, -6) y=2√2x+b czyli
-6=2√2*√2 +b
-6=4+b
b=-10
Odpowiedź D
1 1 1