Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T18:52:54+02:00
A)-4*(2¹₈)= - 4* 2,125 = - 8,5
b)-3¹₇:11= -22/7*1/11= -2/7
c)2¼:(-1½)= 5/4 *(-2/3)= 1 2/3
d)-1,21+5,1= 3,89
e)-3,24*(-0,2)= 0,648
f)0,24:(-0,4)= - 0,6
g)2¾*(-0,5)=- 1,25
h)-2,3-¹₃=-2 10/30 - 10/30= - 2 2/30= -2 2/3
i)-3,75:(-1¼)=3
j)¹₃:(0,7)=1/3:7/10=1/3* 10/7=10/21
2009-10-13T18:55:40+02:00
A) -4 * (2⅛) = -4 * ¹⁷₈= -⁶⁸₈ = -8½
b) -3¹₇/11 = -²²₇ * ¹₁₁ = -²²₇₇ = -²₇
c) 2¼/(-1½)= ⁹₄/-³₂ = ⁹₄*-²₃= -¹⁸₁₂=-³₂=-1½
d)-1,21+5,1=3,89
e)-3,24*(-0,2)=0,648
f)0,24:(-0,4)=-0,6
g)2¾*(-0,5)=¹¹₄*-⁵₁₀=-⁵⁵₄₀=-¹¹₈=-1³₈
h)-2,3-¹₃=-2³₁₀-¹₃= -²³₁₀-¹₃ = -⁶⁹₃₀-¹⁰₃₀=-⁷⁹₃₀=-2¹⁹₃₀
i)-3,75:(-1¼)=-3¾/(-1¼) = ¹⁵₄/-⁵₄=¹⁵₄*-⁴₅=-⁶⁰₂₀=-3
j)¹₃:(0,7)=⅓/⁷₁₀=⅓*¹⁰₇=¹⁰₂₁
2009-10-13T19:02:28+02:00
A) -4*(2¹₈)= -4*¹⁷₂ = 8½
b) -3¹₇:11= (-²²₇)*¹₁₁ = -²₇
c) 2¼:(-1½) = ⁹₄:(-³₂) = ⁹₄ * - ⅔ = -1
d) -1,21+5,1= -6,31
e) -3,24*(-0,2)= 0,648
f) 0,24:(-0,4)= -0,6
g) 2¾*(-0,5)= ¹¹₄ * (-½) = -1³₈
h) -2,3-¹₃= -2³₁₀ - ¹₃ =(-²³₁₀ - ¹₃) -⁶⁹₃₀ - ¹⁰₃₀ = -⁷⁹₃₀ = -2¹⁹₃₀
i) -3,75:(-1¼)= -3,75:(-1,25) = 3
j) ¹₃:(0,7)= ⅓ : ⁷₁₀ = ⅓ * ¹⁰₇ = ¹⁰₂₁