Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T21:51:25+01:00
Ja miałam takie zadania i parę zamkniętych

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, 5 dziesiątek i b jedności.

Dany jest prostokąt o długości a i szerokości b. O ile zmniejszy się pole prostokąta, jeśli szerokość zmniejszymy o 2, a długość pozostanie bez zmian?


Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla x = 2 i y = -3 wynosi 7.


*Udowodnij, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8.
2010-02-16T21:52:01+01:00
Zredukuj wyrazy podobne.
a) -4x-7-3x+7
b)x-2xy+0,5x- 1/3xy
c)4x+4-7x-1/2