Zad.1
Objętość graniastosłupa prostego wynosi 108cm(sześciennych czyli 3 zamiast 2). Oblicz jego wysokość, wiedząc, że podstawą graniastosłupa jest trapez o podstawach równych 3 cm i 6 cm oraz wysokości równej 2 cm.

Zad.2
Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 4,6 cm i jest równa wysokości tego graniastosłupa. Oblicz objętość tego graniastosłupa i narysuj jego siatkę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T23:04:01+01:00
Zad.1
Objętość graniastosłupa prostego wynosi 108cm(sześciennych czyli 3 zamiast 2). Oblicz jego wysokość, wiedząc, że podstawą graniastosłupa jest trapez o podstawach równych 3 cm i 6 cm oraz wysokości równej 2 cm.

V=Pp*H
V=108 cm szesciennych
108 cm szesciennych=1/2 (a+b) *h*H
108 cm szesciennych=1/2(3+6)*2*H
108 cm szesciennych=1/2 9*2*H
108 cm szesciennych=9H
H=12 cm

Zad.2
Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 4,6 cm i jest równa wysokości tego graniastosłupa. Oblicz objętość tego graniastosłupa i narysuj jego siatkę.

jesli w podstawie jest kwadrat..to:
1.obliczam Pp
P=1/2 d1*d2
P=1/2 4,6*4,6
P=10,58 cm^

2.obliczam objętosc
V-1/3 Pp*H
V=1/3 * 10,58*4,6
V=16,2 cm szesciennych.