1. Nazwać kości na schemacie szkieletu człowieka.
2. Wymienić funkcje szkieletu człowieka.
3. Wymienić typy połączeń kości.
4. Opisać elementy stawu na schemacie.
5. Podać przyczyny i profilaktykę chorób układu ruchu (skoliozy, osteoporozy, krzywicy).
6. Opisać sposoby udzielania pierwszej pomocy przy złamaniu i zwichnięciu.
7. Rozpoznać tkanki mięśniowe na przedstawionym rysunku.
8. Opisać sposobypracy poszczególnych takanek mięśniowych.
9. Podpisać elementy sarkometru na schemacie.
10. Przedstawiać antagonizm pracy mięśni szkieletowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T08:14:31+01:00
Funkcje szkieletu:
· Stanowi rusztowanie ciała
· Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
· Chroni narządy wewnętrzne
· Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy
Połączenia kości:
· Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
· Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.
1 5 1