Przedstaw w formie cząsteczkowej,jonowej jonowej skróconej równania reakcji wodorotlenku potasu z: a)kwasem siarkowym(VI);b)kwasem fosforowym(V).
a)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem siarkowym (VI):

a)zapis cząsteczkowy
b)zapis jonowy
c)zapis jonowy skrócony

b)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem fosforowym(V):

a)zapis cząsteczkowy
b)zapis jonowy
c)zapis jonowy skrócony

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T11:12:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem siarkowym (VI):

a)zapis cząsteczkowy
2KOH + H₂SO₄----->K₂SO₄ + 2H₂O
b)zapis jonowy
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻------>2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
c)zapis jonowy skrócony
2H⁺ + 2OH⁻------>2H₂O

b)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem fosforowym(V):

a)zapis cząsteczkowy
3KOH + H₃PO₄----->K₃PO₄ + 3H₂O
b)zapis jonowy
3K⁺ + 3OH⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻------>3K⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O
c)zapis jonowy skrócony
3H⁺ + 3OH⁻------>3H₂O
24 5 24