Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:31:46+01:00
A) x+2x+3x+4x+5x+6x=21x
b) 4y-2y+3y-8y+2y-4y= -5y
c) 3m+2m+m-m-2m-4m= -1m
d) a^2 - 4a^2 + 3a^2 - 2a^2 + 4a^2 - a^2= 1a^2
E 1/3 mn + 2/3mn + 1 2/3mn - 4/3 mn = 3/3mn+5/3mn-4/3mn=4/3mn= 1 1/3mn
2010-02-17T14:33:23+01:00
A) x+2x+3x+4x+5x+6x=21x
b) 4y-2y+3y-8y+2y-4y=-5y
c) 3m+2m+m-m-2m-4m=-m
d) a^2 - 4a^2 + 3a^2 - 2a^2 + 4a^2 - a^2=-a^2
E 1/3 mn + 2/3mn + 1 2/3mn - 4/3 mn =1 1/3mn
1 5 1