Odpowiedzi

2010-02-17T14:49:56+01:00
A )
(1/3) x +(1/4) y = 4
(1/4) y = (-1/3) x + 4
y = (-4/3) x + 16
0 = (-4/3) x + 16
(4/3) x = 16
x = 16 *(3/4)
x = 12
Odp. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 12
bo y = o dla x = 12
Wykres
x = 6 , to y = (-4/3)*6 + 16 = -8 + 16 = 8
x = 0, to y = 16
A =(0;16) , B = (6; 8)
Należy zaznaczyć punkty A, B na płaszczyźnie z prostokątnym
układem współrzędnych XOY a następnie narysować prostą AB.
Ta prosta jest wykresem danej funkcji.
B)
y = x - 10
0 = x -10
x = 10
Odp. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 10 ,
bo y = 0 dla x = 10
Dla x = 0 mamy y = -10
Dla x = 10 mamy y = 0
A = (0,-10) , B = ( 10; 0)
Należy narysować prostą AB , która jest wykresem tej funkcji.
1 3 1
2010-02-17T15:17:36+01:00
A )
(1/3) x +(1/4) y = 4
(1/4) y = (-1/3) x + 4
y = (-4/3) x + 16
0 = (-4/3) x + 16
(4/3) x = 16
x = 16 *(3/4)
x = 12
Odp. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 12
bo y = o dla x = 12
Wykres
x = 6 , to y = (-4/3)*6 + 16 = -8 + 16 = 8
x = 0, to y = 16
A =(0;16) , B = (6; 8)
Należy zaznaczyć punkty A, B na płaszczyźnie z prostokątnym
układem współrzędnych XOY a następnie narysować prostą AB.
Ta prosta jest wykresem danej funkcji.
B)
y = x - 10
0 = x -10
x = 10
Odp. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 10 ,
bo y = 0 dla x = 10
Dla x = 0 mamy y = -10
Dla x = 10 mamy y = 0
A = (0,-10) , B = ( 10; 0)
Należy narysować prostą AB , która jest wykresem tej funkcji.
1 2 1
2010-02-17T16:36:10+01:00
Miejsce zerowe funkcji to argument, dla którego wartość wynosi 0.

A)
1/3x+1/4y=4
y=0
1/3x+0=4
1/3x=4 |:1/3
x=12
Miejscem zerowym tej funkcji jest 12.

B)
y=x-10
y=0
0=x-10
x=10
Miejscem zerowym tej funkcji jest 10.i wykresy już łatwo narysować:
podstawiasz sobie za x jakieś liczby, wyliczasz, zaznaczasz punkty i je łączysz.