1.W Wodnym roztworze kwasu mrówkowego papierek uniwersalny zabarwia się na kolor różowy. Wyjaśnij to zjawisko oraz zapisz odpowiednie równanie reakcji.
2.Napisz i uzgodnij równania reakcji
a) kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia
b)kwasu mrówkowego z wodorotlenkiem magnezu
c)kwasu mrówkowego z potasem
d)spalania kwasu mrówkowego
3.Napisz równania reakcji otrzymywania mrówczanu potasu trzema sposobami.
4.W 800 g roztworu kwasu mrówkowego znajduje się 20 g tego kwasu.Oblicz stężenie procentowe roztworu.

Bardzo Proszę o Pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:39:14+01:00
Odp.1
Papierek uniwersalny barwi się w roztworach kwasów na kolor różowy o ile ulegają one dysocjacji jonowej;
HCOOH=H(+) +HCOO(-),pod wpływem H2O;
Odp.2
a) 2HCOOH +CaO=(HCOO)2Ca +H2O;
b) 2HCOOH +Mg(OH)2=(HCOO)2 +2H2O;
c)2HCOOH +2K=2HCOOK +H2
d) Spalanie całkowite:
2HCOOH +O2=2CO2 +2H2O.
Odp.3
a) 2HCOOH +2K=2HCOOH+H2;
b) 2HCOOH +K2O=2HCOOK +H2O;
c) HCOOH +KOH=HCOOK +H2O.
Odp.4
Dane:
mr=800[g];
ms=20[g];
Cp=(ms*100%)/mr;
Cp=(20*100)/800=2,5%.
5 4 5