Scharakteryzuj poszczegolne jednostki :przedsiębiorstwa indywidualne, spólki cywilne, spolki prawa handlowego, spoldzielnie oraz przedsiębiorstwa panstwowe według podanych cech :
Forma orgzanizacyjno prawna,
wielkosc kapitalu potrzebnego do zalozenia ,
odpowiedzialnosc za zobowiazania,
organ rejestrujacy,
sposob opodatkowania,
osobowosc prawna(tak lub nie ),
podzial zysku,
organy(wladze)
wymagana forma zawarcia spolki.

1

Odpowiedzi

2009-10-13T22:15:37+02:00
Indywidualna działalnośc gospodarcza.
a) przediębiorstwo jednoosobowe
-stanowi część składową majątku właściciela
- prowadzona przez osobę fizyczną
-zarejestrowanie działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczej

SPÓŁKA CYWILNA.
- spółkę cywilną tworzą wspólnicy, którzy wnoszą określony wkład
-do prowadzenia spółki uprawniony jest i zobowiązany każdy wspólnik
- nie posiada osobowości prawnej
-nie jest przedsiębiorcą (przedsiębiorcami są wpólnicy)
-umowa spółki w dowolnej formie, także ustnej .

SPÓŁDZIELNIE:

- można załozyc w minimum 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne
- posiada statut spółdzielni- wybierane orgaby spółdzielni: rada nadzorcza i zarząd z prezesem.
-wpis do KRS w rejestrze spółdzielni .
-posiada ososbowość prawną.
- najważniejszym organem spółdzielni jest wolne zgromadzenie członków .


PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE:

- orgabnami założycielskimi PP mogą być Naczelne Terenowe lub Centralne organy administracji państwowej i banki państwowe
- wpis do KRS
- posiada os. prawna
- organem zarzadzajacym jest dyrektor wybrany przez rade pracowniczaco wiedziałam, to napisałam .. mam nadzieję że sie przyda...