Odpowiedzi

2010-02-17T16:26:43+01:00
Warstwa wewnętrzną okostnej ma istotny wpływ w procesie rozrostu kości na grubość w okresie ogólnego wzrostu kości, ponadto w procesie gojenia złamań kości. Zrośniecie się odłamków kostnych dochodzi do skutku dzięki produkowaniu przez osteoblasty kostniny, która przekształca się w kość, Brak okostnej uniemożliwia zrastanie się kości. Kości powstają na podłożu chrzęstnym lub łącznotkankowym w procesie kostnienia, w którym odkładają się sole mineralne dające twardość kości. Kształty kości są uwarunkowane genetycznie, ale mogą ulegać zniekształceniu, np. pod wpływem długotrwałego ucisku, polegają też wpływom hormonalnym, np. kości miednicy. Proces kostnienia trwa u człowieka bardzo długo. Zaczyna się w życiu płodowym, a kończy po 20 roku życia, przy czym niektóre chrząstki, np. żeber, mogą kostnieć u ludzi starych. Kość zmienia się z wiekiem zależnie od wartości soli mineralnych.
3 2 3
2010-02-17T16:28:46+01:00
Okostna pokrywa powierzchnię kości . Zawiera liczne komórki macierzyste , zwane osteogennymi , które biorą udział w regeneracji uszkodzeń oraz w tworzeniu i przebudowie kości .
5 5 5