1. Napisz równania 2 różnych reakcji otrzymywania tlenku siarki (IV).
2. Napisz równania 4 różnych reakcji otrzymywania tlenku węgla (IV).
3. Napisz równania 4 różnych reakcji, jakim ulega tlenek wapnia.
4. Zastanów się, w jaki sposób w domu można otrzymać CO₂. Zaproponuj 2 różne metody otrzymania tego gazu.
5. Wymień 5 tlenków spotykanych na co dzień w gospodarstwie domowym lub najbliższym otoczeniu.

2

Odpowiedzi

2009-10-13T21:56:39+02:00
Zad 1)
a) S + O₂ ---> SO₂
CZYLI PIERWIASTEK + O₂ = TLENEK PIERWIASTKA

b) 2 SO₃ + C ---> 2 SO₂ + CO₂
CZYLI TLENEK WYŻSZY + REDUKTOR = TLENEK NIŻSZY + UTLENIONY REDUKTOR

c) NA₂ SO₃ <poddany temperaturze> ---> NA₂ O + SO₂
CZYLI SIARCZAN( IV ) <poddany temperaturze> ---> TLENEK METALU + SO₂zad 3)

a) CaO + H₂O ---> Ca (OH) ₂
CZYLI TLENEK METALU + WODA ---> WODOROTLENEK METALU

b) CaO + CO₂ ---> Ca CO ₃
CZYLI TLENEK METALU + BEZWODNIK KWASOWY ---> SÓL

c) CaO + HNO₃ ----> Ca(NO₃) ₂ + H₂O
CZYLI TLENEK METALU + KWAS = SÓL + WODA

d) CaO + 2HCl --> CaCl₂ + H₂O
TLENEK METALU + KWAS = SÓL + WODAzad 4)
- ogrzewanie wody mineralnej gazowanej
-wdychanie tlenu, wydychanie dwutlenku węgla.
-dodanie octu do sody oczyszczonej .

zad 2)

a) C + O₂ --> CO₂
B)CaCO₃ ---> CaO +CO₂
c) 2SO₃ + C ---> 2 SO₂ + CO₂
d) CaCO₃ + 2 HCl (aQua) ---> H₂O + CO₂ +CaCl


na 5 nie mam odpowiedzi .. ale jeżeli te zadania Ci pomogę to już cos ;)
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T22:01:05+02:00
Zad 1
S + O₂ → SO₂
MgSO₃ → MgO + SO₂

Zad 2
1. C + O₂ → CO₂
2. CaCO₃ → CaO + CO₂
3. Na₂CO₃ + 2 HCl → 2 NaCl + CO₂ + H₂O
4. NaHCO₃ CH₃COOH → CH₃COONa + H₂O + CO₂ (wygląda na trudną reakcje ale to po prostu dobrze znana reakcji sody oczyszczonej z octem)
5. H₂CO₃ → H₂O + CO₂

Zad 3
CaO + H₂O → Ca(OH)₂
CaO + CO₂ → CaCO₃
CaO + 2 HCl → CaCl₂ + H₂O
CaO + SO₃ → CaSO₄

Zad 4
Reakcją którą opisałem w zadaniu 2 (przykład 4). Można też najzwyczajniej w świecie rozpalić ognisko, a też trochę ulotni się CO₂

Zad 5
H₂O - wiadomo, woda
FeO, Fe₂O₃ - wchodzą w skład rdzy
CO - piece na drewno, instalacja elektryczna
NO₂ - palniki gazowe, grzejniki naftowe


8 4 8