Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:56:37+01:00
Właściwości fizyczne alkoholi:
*C₁-C₁₂ alkohole są cieczami, powyżej C₁₂ - ciała stałe.
*Gdy w alkoholach jest liczba węgla n>12 to alkohole nie maja zapachu
* nie rozpuszczają się w H₂O
* są lotne i palne
*palący smak
*Lżejszy od wody
*Odczyn obojętny
Właściwości etanolu:
* C₂H₅OH- ma zapach, jest bezbarwny, jego opary palą się, rozpuszcza się w benzynie. Jest dipolem.
*Jest dobrym rozpuszczalnikiem.
Podczas mieszania etanolu z wodą występuje zjawisko kontrreakcji
Zastosowanie Etanolu:
-produkcja napojów alkoholowych
-wykorzystywany do preparatów
chemicznych i farmaceutycznych
-jako paliwo w silnikach spalinowych
-do produkcji leków
Zastosowanie Metanolu
-służy jako rozpuszczalnik farb i lakierów oraz paliwo
-używa się go do produkcji tworzyw sztucznych leków,barwników
-stosowany w przemyśle chemicznym