1.Które z wyrażeń nie jest jednomianem?
a)x2 b)17 c)a+3 d)k

2.Po uporządkowaniu jednomianu y*3x*(-4)*x*(-1/2)*y otrzymamy:
a)-6xy do kwadrAtu b)-6x do kwadratu y do kwadratu c)6x do kwadratu y
d)6x do kwadratu y do kwadratu

3.Po uporządkowaniu jednomianu tokarka otrzymamy takie samo wyrazenie jak
po uporządkowaniu jednomianu:
a)tatarak b)traktor c)karotka d) kotara


dzieki z góry ;p;****
Jak mozna to jak obliczyliście to 2 .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:26:15+01:00
Zad 1.
c) nie jest jednomianem

zad 2.

d)
y*3x*(-4)*x*(-1/2)*y =
6x do kwadratu y do kwadratu

bo:
y*3x*(-4)*x*(-1/2)*y =
3xy *(-4)*x*(-1/2)*y =
-12xy*x*(-1/2)*y =
-12x do kwadratu y *(-1/2)*y =
6 x do kwadratu y *y=
6 x do kwadratu y do kwadratu

zad 3.

tokarka = 2a 2k 1t 1o 1r

c)karotka = 2a 2k 1t 1o 1r
11 4 11