Wyrażenia algebraiczne zielone ćwiczenia do 6 klasy matematyka6+
zadanie 5 na 9 i 7,8 na 10
a jak niemacie to napisze

5)zapisz wartość liczbową wyrazenia:
4x/y(x+y) dla x=6 i y= -2
-x+2y-3 dla x=-5 i y= -4

7.temperaturę f w skali fahrenheita przeliczamy na temperaturę c w skali celcjusza według wzoru podanego w ramce
w ramce c=5/6razy (f-32)
a)41° fahrenheita-ile to stopni celcjusza?
.............................................................
b)23°fahrenhejta-ile to stopni celcjusza?
..............................................................

8.dla pewnej liczb a i b wartość wyrażenia a-1/b jest równa 3. podaj jaka jest dla tych samych liczb wartość wyrazenia

a) b/a-1 ... b)3razy a-1/b+2razy b/a-1

jak czegoś nie rozumiecie to piszcie na gg 19191667

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:23:10+01:00
Zad.5
4*6/-2[6+(-2)] =4*(-3)*(6-2)= 12*4=-48
-(-5)+2*(-4)-3=5+(-8)-3=5-8-3=-6

zad.6
5/6*(41-32)=5/6*9=45/6=15/2 =7,5 stopnia
5/6*(23-32)=5/6*(-9)=(-45/6) =-7,5 stopnia

zad.8
a)a-1/b=3
a=3+1/b
b=-1/3-a, wiec:
b/a-1=(-1/3-a)/(3+1/b)

b)3*a-1/b+2*b/a-1=
3*(3+1/b)-1/b+2*(-1/3-a)/(3+1/b)-1=
9+3/b-1/b+(-2/3-2a)/(3+1/b)-1=
8+2/b+(-2-6a)b/3(3b+1)
15 2 15