W 1662 roku Otto von Guerick zbudował dla publiczności wodny barometr.Gęstość wody jest równa 1000 kg/m3.Przyjmij,że przyspieszenie ziemskie ma wartość 10m/s2.
a) Jeżeli ciśnienie powietrza wynosilo 1000hPa to wysokość słupka wody w takim barometrze była równa około ....
b) Spadek poziomu wody o 1 cm odpowiadał w tym barometrze zmianie ciśnienia o ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T06:10:42+01:00
Dane:
ρ=1000 kg/m³
g=10 m/s²
p=1000 hPa =10⁵ Pa = 10⁵ N/m²
Δh=1cm = 0,01 m

p=d*h=ρgh, gdzie
p-ciśnienie, h-wysokość słupa cieczy, d-ciężar właściwy cieczy, ρ-gęstość cieczy, g-przyśpieszenie ziemskie

a)
h=p/(ρg) = 10⁵/(10³*10) = 10 m [N/m² /kg*m³*s²/m=kg *m/s²/m²/kg*m³*s²/m= m]

b)
Δp=ρgΔh = 1000* 10 * 0,01 = 100 Pa
14 2 14