Odpowiedzi

2010-02-17T19:44:13+01:00
Owady- szkodniki to przede wszystkim mszyce, stonka ziemniaczana, gzy, osnuja gwiaździsta.

Owady społeczne to termity, mrówki, pszczoły, osy

Owady pasożytnicze to pchły, wszy, wszoły, komary, mszyceZnaczenie stawonogów w przyrodzie i w gospodarce człowieka.
* składnik planktonu - podstawa pokarmowa dla wielu zwierząt (ryb, ptaków, ssaków);
* ważne ogniwo obiegu materii w przyrodzie (stanowią potężną masę konsumentów);
* regulacja liczebności zwierząt - wiele gatunków skorupiaków jest pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
* wykorzystanie kulinarne przez człowieka;

Wije:
* rozdrabnianie cząstek organicznych (wije roślinożerne) - zamykają obieg materii w przyrodzie;
* regulacja liczebności zwierząt - wije drapieżne;

Owady:
* udział w zapylaniu kwiatów:
Około 30% europejskich roślin kwiatowych jest zapylane przez owady. Niektóre rośliny mogą być zapylone tylko przez specyficzne gatunki owadów, np. w naszym klimacie koniczyna perska jest zapylana tylko przez trzmiela, dlatego też wszystkie gatunki trzmieli objęte są w Polsce ochroną gatunkową. Główną rolę wśród owadów zapylających odgrywają pszczoły i trzmiele, na drugim miejscu znajdują się muchówki, a na trzecim motyle.
* saprofagi przyspieszają rozkład materii organicznej;
* przyczyniają się do rozsiewania nasion (np. muchówki);
* biorą udział w procesach glebotwórczych:
Zwłaszcza termity, mrówki oraz larwy owadów żyjących w glebie spulchniają glebę przez budowę korytarzy, przyczyniają się do lepszej jej wentylacji i nawilgocenia, wzbogacają ją w próchnicę.
* regulują równowagę biocenotyczną (wpływ na liczebność gatunków);
* wchodzą w symbiozę z innymi organizmami (np. termity mikroorganizmami rozkładającymi w ich jelitach celulozę, mrówki z mszycami lub grzybami);
* stanowią ogniwa wielu łańcuchów pokarmowych w przyrodzie (są pokarmem dla innych zwierząt);
* wywołują choroby (owady pasożytnicze - pasożyty zwierząt i człowieka), np. giez owczy, giez bydlęcy;
* przenoszą drobnoustroje chorobotwórcze, przyczyniając się do rozprzestrzeniania chorób:
Wesz ludzka - tyfus
Pluskwa domowa - gorączka Q
Komar widliszek - malaria
Mucha tse-tse -śpiączka afrykańska itp.
* powodują straty w uprawach (owocówka jabłkóweczka, pędraki chrabąszczy, stonka ziemniaczana, szarańcza i inne) i w gospodarce - owady odżywiające się nasionami zbóż (wołek zbożowy, mącznik młynarek) i innymi zapasami konsumpcyjnymi człowieka, oraz niszczące przedmioty jego codziennego użytku, jak również drzewostany;
* produkują takie substancje, jak np.
- miód - cenny lek i artykuł spożywczy (produkt przeróbki nektaru, spadzi i soków roślinnych, częściowo przetworzony w ulu, a następnie dojrzewający w plastrach, zawiera: glukozę, fruktozę, sacharozę, wodę, dekstryny, sole mineralne, witaminy, olejki eteryczne);
- mleczko pszczele - wykorzystywane farmaceutycznie i kosmetycznie (zawiera witaminy i niepoznanie jeszcze składniki);
- kit pszczeli (propolis) - lepka masa wytwarzana z żywic roślinnych, wosku, pyłku i cząstek gleby; zastosowanie w medycynie do leczenia trudno gojących się ran i blizn, oraz w stomatologii, ze względu na właściwości odkażające;
- wosk pszczeli - wydzielina gruczołów odwłokowych robotnic (mieszanina kwasów tłuszczowych, wyższych alkoholi, estrów i węglowodorów); w przemyśle używany do wyrobu past, wiec, itp.
- jedwab - wydzielany z gruczołów przędnych gąsiennicy jedwabnika morwowego;
Przy przepoczwarzaniu się gąsiennica wytwarza jedną nieprzerwaną nić długości do 1000 m, grubości ok. 0,02 mm, którą owija się w postaci jedwabnego kokonu.
* pomagają człowiekowi w walce z owadami szkodliwymi (biegacze, biedronki, gąsieniczniki);
* dostarczają:
Substancji leczniczych (np.kantarydyna z majki kantarydy);
Barwników (czerwce, zwłaszcza czerwiec meksykański wykorzystywany do produkcji karminu);
Taniny (z galasów galasówek);
Żywic i wosku (niektóre gatunki czerwca) itp.

Pajęczaki:
* pająki są głównymi wrogami wielu szkodliwych gatunków owadów, np. zaleszczotek pospolity żywi się larwami moli, roztoczami, itp.
* ze względu na występowanie w dużych ilościach (np. na 1 m2 pola koniczyny może występować od 160 do 250 pająków) mają ogromne znaczenie zwłaszcza w ekosystemach zmienionych przez gospodarkę ludzką;
* są regulatorami liczebności zwieząt (skorpiony, jadowite pająki);
* powodują niszczenie drzew, krzewów i innych upraw (wiele gatunków roztoczy ssie soki roślinne);
* atakują zgromadzone zapasy żywności i inne materiały (np.:roztocz serowy, rozkruszek mączny);
* wywołują choroby:
świerzbowiec ludzki -świerzb;
Roztocz szczurzy - gorączka Q, dżuma;
Kleszcz - kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia, bruceloza itd.
* stanowią alergeny kurzu domowego (antygeny roztocza Dermatophagoides pteronyssimus);

4 3 4