Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:49:59+01:00
Moim zdaniem ZSSR , przeprowadziło takie deportacje, ponieważ była to jedna z wielu sposobów "znęcania się" na ludności nie tylko polskiej ale też żydowskiej. Nie obchodziło ich to po prostu wywozili aby się pozbyć daleko od jakiejkolwiek miejscowości aby byli skazani na śmierć . Jak wiadomo tylko nielicznym się udało przeżyć. Ludzie by przeżyć zjadali siebie na wzajem.
2010-02-17T19:51:54+01:00
Rezygnacja z dalszych wysiedleń wobec sukcesów działań antypartyzanckich NKWD spotkała się z niezadowoleniem lokalnego aparatu partyjnego. We wrześniu 1946 r. sekretarz drohobyckiego komitetu obwodowego (obkomu) Ołeksenko prosił Chruszczowa o zgodę na wysiedlenie na przełomie 1946/1947 rodzin zdemaskowanych członków OUN. Na początku 1947 powstał plan przygotowań do masowej akcji wysiedleńczej, która objęłaby wszystkie obwody zachodniej USRR.

Istnieją przesłanki do twierdzenia, że "akcja Zachód" była szerszym, skoordynowanym planem represji wobec Ukraińców za działania OUN i UPA. W Polsce bowiem od końca kwietnia do lipca 1947 przeprowadzono akcję Wisła. Początkowo nosiła ona kryptonim "Wschód". Choć nie odnaleziono do tej pory stosownych dokumentów, uzależniona od ZSRR Polska musiała uzyskać zgodę Moskwy na przeprowadzenie takiej operacji[2].