Proszę o definicje na poziomi szkoły średniej:

kinematyka
1.szybkosc,predkosc.przyspieszenie srednie i chwilowe
2.charakterystyka ruchu jednostajnego prostoliniowego
3. charakterystyka ruchow jednostajnie zmiennych prostoliniowych.(przyspieszonych i opoznionych)
4. charakterystyka ruchu jednostajnego po okregu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T20:18:47+01:00
1.Szybkość to skalarna wielkość fizyczna równa ilorazowi długości toru ruchu (drogi) i czasu, w którym ten tor został pokonany.
Prędkość jest wektorem równym stosunkowi przemieszczenia (delta)r, które nastąpiło w pewnym czasie (delta)t, do tego czasu. Jednostka prędkości :[v] = km/h.

Przyspieszenie chwilowe jest przyspieszeniem jakie obiekt ma w jednej chwili, dokładnie w tym konkretnym ułamku sekundy.

Przyśpieszenie średnie (aśr) - jest to wielkość fizyczna równa stosunkowi przyrostu prędkości DV do czasu, w którym ten przyrost nastąpił: a=DV/Dt.

2. Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch prostoliniowy, w którym prędkość jest stała (V=const.), czyli w dowolnych, jednakowych odstępach czasu ciało doznaje takich samych przemieszczeń. W tym ruchu prędkość średnia jest równa prędkości chwilowej.

3. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyśpieszony (opóźniony) - ruch prostoliniowy, w którym przyśpieszenie chwilowe jest stałe, a=const., i zwroty wektora prędkości i przyśpieszenia są takie same (przeciwne). W takim ruchu przyspieszenie średnie jest równe przyśpieszeniu chwilowemu.
Ruch jednostajnie przyspieszony – ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Ciało takie ma przyspieszenie o stałej wartości, a jego kierunek i zwrot są równe kierunkowi i zwrotowi prędkości tego ciała.Ruch opóźniony to taki ruch, którego torem jest linia prosta, prędkość maleje. Szczególnym przypadkiem jest ruch jednostajnie opóźniony, w którym prędkość maleje jednostajnie.

4.Ruch po okręgu - ciało pod wpływem siły dośrodkowej porusza się po okręgu. Jego prędkość chwilowa v jest wektorem stycznym do kołowego toru.