Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:09:52+01:00
N-2 *180= (12-2)* 180= 10* 180= 1800
1800/12= 150 - kąt wewnętrzny

720/12= 60- kąt zewnętrzny

150/60= 15/6

stosunek 15:6

1 5 1
2010-02-17T21:15:47+01:00
Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta foremnego
(n-2)*180⁰, gdzie n - liczba wierzchołków wielokąta
dwunastokąt foremny
suma miar kątów wewnętrznych (12-2)*180⁰ = 1800⁰
kąt wewnętrzny ma miarę 1800⁰:12 = 150⁰
kąt zewnętrzny wielokąta jest kątem przyległym
do danego kąta wewnętrznego
180⁰ - 150⁰ = 30⁰
stosunek miary kąta zewnętrznego do miary kąta wewnętrznego
30⁰:150⁰ = 1:5= ¹/₅
Odp. Stosunek miary kąta zewnętrznego do miary kąta wewnętrznego wynosi ¹/₅
1 5 1