Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:05:51+01:00
Reforma rolna, zmiany struktury własnościowej w rolnictwie polegające na likwidacji, należących do właścicieli ziemskich, dużych gospodarstw i ich podziale na mniejsze gospodarstwa chłopskie bądź też na powiększaniu istniejących już gospodarstw chłopskich o niewielkim areale.

Pierwszą reformę rolną w Polsce przeprowadzano w okresie międzywojennym. 10 VII 1919 sejm ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej, ustalenia odnośnie do stosownych przepisów wykonawczych zapadły 15 VII 1920. Uchwała wykonawcza wydana przez sejm w czasie największego zagrożenia państwa polskiego przez Armię Czerwoną miała spowodować większe zaangażowanie wsi w obronę kraju.
W ustawach przewidywano parcelację gruntów: stanowiących własność państwa (grunty skarbowe i donacyjne), należących do dóbr będących własnością członków rodzin dynastii byłych państw zaborczych, należących do byłego rosyjskiego Banku Włościańskiego i byłej pruskiej Komisji Kolonizacyjnej.
2 5 2