POMÓŻCIE BŁAGAM

Znajdź wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkt (3,1) i jest równoległy do wykresu funkcji y=x-3, x ∈ R. Sporządź wykresy tych funkcji w jednym układzie współrzędnych i oblicz pole czworokąta ograniczonego wykresami tych funkcji i osiami układu współrzędnych

1

Odpowiedzi

2010-02-17T21:40:11+01:00