ZAD1) 1 akr to obszar, który mógł zostać zaorany przez pług zaprzegnięty w woły w ciągu jednego dnia. 1km2=247,105381 akrów
1 mila kwadratowa=2,589988km2
Ranczo rozciąga się na obszarze 100 akrów. Wyraż ten obszar w:
a)milach kwadratowych
b)metrach kwadratowych
c)arach i hektarach

ZAD2) Kulka metalowa po wrzuceniu do menzurki praktycznie nie spowodowała podniesienia się poziomu wody. Dysponujesz dziesięcioma jednakowymi kulkami. Opisz sposób wyznaczenia objętości jednej takiej kulki. Czy liczba kulek wpływa na dokładność pomiaru? Jak zmniejszyć niepewność pomiarową?

ZAD3) Opisz sposób wyznaczenia objętości ciała o nieregularnym kształcie, które nie mieści się w meznurce.

ZAD4) Dowiedz się z encyklopedii , na czym polega cechowanie przyrządu pomiarowego.

ZAD5) Czy temperatura ma wpływ na dokładność pomiaru objętości za pomocą menzurki? Odpowiedź uzasadnij.

ZAD6) Dysponujesz kulką o znanej objętości np. równej 10cm3. Będzie to nasz wzorzec objętości. Skanowanie(kalibracja) szklanki będzie polegać na umieszczeniu na niej skali objętości przez wykonanie próbnych pomiarów z użyciem wzorca. Wyprowadź skalę objętości na ściankę szklanki. Wymień w punktach wykonane czynności.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T02:07:04+01:00
ZAD1)
1 akr = 1/247,105381 km²
1 km² = 1/2,589988 mili kw.
a) 100 akrów = 100 * 1/247,105381 * 1/2,589988 mili kw. = 0,15625001 mili kw.
b) 100 akrów = 100 * 1/247,105381 km²= 100 * 1/247,105381 * 10⁶ m² = 404685,643 m²
c) 100 akr = 100 * 1/247,105381 * 10⁶ / 100 a = 4046,856 a =
100 * 1/247,105381 * 10⁶ / 10⁴ ha = 40,46856 ha

ZAD2)
Mierzymy objętość V n jednakowych kulek i dzielimy przez n, aby otrzymać objętość jednej kulki V₁:
V₁ = V / n = V / 10
Im więcej kulek, tym dokładniejszy pomiar.

ZAD3)
Wybieramy naczynie, w którym zmieści się całe ciało. Wstawiamy je do drugiego i napełniamy wodą po brzegi. Wkładamy ciało do wody i odmierzamy menzurką ilość cieczy wylanej do naczynia zewnętrznego, która jest objętością ciała.

ZAD4)
Po prostu poszukaj tego w encyklopedii. Tu nie wolno wklejać cudzych treści.

ZAD5)
Temperatura ma wpływ na dokładność pomiaru objętości cieczy, ponieważ menzurka jest skalowana dla określonej temperatury, najczęściej pokojowej (20 st. C), więc przy innej temperaturze skala menzurki może się rozszerzyć lub skurczyć (szkło się rozszerza przy wzroście temp.). Także sama ciecz wskutek rozszerzania lub kurczenia będzie miała inny pomiar w stosunku do interesującej nas objętości po ostudzeniu lub ogrzaniu cieczy.

ZAD6)
1. Przyklejamy pasek papieru do powierzchni bocznej szklanki.
2. Wkładamy wzorzec do szklanki.
3. Nalewamy wodę do szklanki, aby ciało zanurzyło się całkowicie (zakładamy, że tonie).
4. Zaznaczamy poziom 1 - rysujemy na pasku papieru
5. Wyciągamy wzorzec i zaznaczamy poziom 0 (niższy niż poprzedni)
6. Dolewamy wody do szklanki do poziomu 1 i wkładamy wzorzec
7. Zaznaczamy poziom 2 - rysujemy na pasku papieru
8. Powtarzamy czynności od 6 do 7 aż do osiągnięcia maksimum

Skalowanie szklanki poniżej poziomu 0 jest możliwe tylko wówczas, jeśli średnica szklanki poniżej tego poziomu nie będzie się zmieniać - np. jeśli szklanka jest idealnym walcem. Skalowanie wykonamy wtedy odmierzając takie same odległości między liniami skali. Odległość ta w naszym wypadku odpowiada objętości 10 cm³, co powinniśmy zaznaczyć na skali.
2 5 2