Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T10:27:59+01:00
1. zadanie
przekątna kwadratu = średnica tego dużego koła
długość boku kwadratu=średnica małego koła.
przekątna kwadratu d=a√2, d=10√2 m
r koła = 1/2 d
r₁=1/2 *10√2=5√2 m - promień dużego koła
r₂=1/2 *10 m=5m - promień małego koła.
teraz trzeba obliczyć różnicę pól kół.
πr₁²-πr₂²=3,14(r₁²-r₂²)=3,14[(5√2)²-5²]=3,14(50-25)=3,14*25=78,5 m²
78,5*30=2355 zł.

2.zadanie
namiot ma kształ graniastosłupa o podstawie pięciokąta.
V=Ppodstawy*h
pięciokąt można podzielić na trójkąt i prostokąt, wys. trójkąta=2,7m-1,5m=1,2 m
podstawa trójkąta ma taką samą długość jak bok prostokąta, czyli 3,2m
P₁=3,2*1,5=4,8 m² - pole prostokąta
P₂=1/2*3,2*1,2=1,92 m²
Ppodst.=4,8+1,92=6,72 m²
V=6,72*5=33,6m³≈34m³