1.Organizacja mieszkańców określonego regionu ,których łączą wspólna sprawy i interesy wynikające z blskiego sąsiedztwa(8 liter)
2.Zespół wybranych w wolnych wyborach przedstawicieli obywateli uchwalający prawo(9 liter)
3.Jedna z form totalitaryzmu panujących w państwach bloku sowieckiego (8 liter)
4.Ustrój polityczny oparty na władzy mniejszości (czasem nawet jednostki) w którym obywatele pozbawieni są praw politycznych ,ale władza nie wtrąca się w ich życie prywatne (12 liter)
5.Państwo które obywatele uważają za swoje wspólne dobro i w którym głową państwa jest nie król lecz prezydent (9 liter)
6.Ustrój państwa ,w którym władza stara się kontrolować całe życie swoich obywateli (12liter )
7.Ustrój totalitarny panujący w pierwszej połowie XX wieku we Włoszech. Jego skrajną postacią był niemiecki faszyzm (7 liter)
8.Kraj w którym głową państwa jest król (9liter)
9.Związek państw które prowadzą wspólną politykę zagraniczną i monetarną oraz mają wspólny rząd ale zachowują własne i oddzielne instytucje( 9 liter)
10.Władza jednostki lub grupy zdobyta przemocą i dzięki niej utrzymywana (9liter)

1

Odpowiedzi

2010-02-18T15:01:58+01:00
1.
2. PARLAMENT
3. KOMUNIZM
4. AUTORYTARYZM
5. REPUBLIKA
6. TOTALITARYZM
7. FASZYZM
8. MONARCHIA
9. FEDERACJA
10.
4 4 4