Zad.1-Oblicz wartości liczbowe podanych sum algebraicznych dla
x=-1 | y=0,1.

a) 4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)
b) (x-2y)²+(2x-y)²-5(x-y)(x+y)
c) 3y(3y - 2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)²

Zad.2-Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

a) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych, z których mniejszą jest n-2

b) iloczyn dwóch kolejnych liczb parzystych, następujących po liczbie 2n

c) iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych, poprzedzających liczbę 2n+1


---------------Poproszę O Obliczenia-------------

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:06:49+01:00
Zad1.
a) 4(5*0,1+1)(1-5*0,1)-5[4*(-1)+1][1-4*(-1)]=
4(0,5+1)(1-0,5)-5(-4+1)(1+4)=
6 * 0,5 + 15 * 5 = 3 + 75 = 78
b) [(-1)-2*0,1]²+[2(-1)-0,1]²-5[(-1)-0,1][(-1)+0,1]=
[(-1)-0,2]²+[(-2)-0,1]²-5*(-1,1)(-0,9)=
(-1,2)²+(-2,1)²+5,5*(-0,9)=
1,44+4,41-4,95=5,85-4,95=0,9
c) 3*0,1[3*0,1 - 2(-1)]-[3-(-1)][(-1)+3]-[(-1)-3*0,1]²=
0,3(0,3+2)-4*2-[(-1)*0,3]=
0,3*2,3-8+0,3=0,69-8+0,3=(-7,01)

Zad2.
a) n-1 * n-2 = n²-2n-n+2=n²-3n+2 = n² + (-3n) + 2
b)2n+2 * 2n+4 = 4n²+8n+4n+8=4n²+12n+8
c)2n-3 * 2n-1 = 4n²-2n-6n+3=4n²-8n+3 = 4n² + (-8n) + 3