DOPROWADŹ NASTĘPUJĄCE WYRAŻENIA DO NAJPROSTSZEJ POSTACI:
(2x+y)(x-y)+(3x+y)²
(x-y)(x+y)-(2x-y)²
(3-a)²-4(a+2)²-(a-1)
(2p-3q)²+(p+2q)²-(p+3q)(p-3q)
(m++2n)²-3(m-2n)²-5(m+2n)
(5z-1)²+(4z+1)²-(2z+4)

liczę na szybkie odpowiedzi :)

0

Odpowiedzi