Oto fragment podręcznika geometrii z XIX wieku.Odgadnij, jakie czworokąty opisuje.

czwartak-Ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty proste.

Czwartaniec-ma wszystkie kąty proste.

Czwartaczan-ma wszystkie boki równe.

Czwartaczuk-ma każde dwa boki przeciwne równe.

Czworaczan.- ma dwa boki przeciwne równoległe.
zad.2 Uzupełnij.
A.) Suma miar kątów w trójkącie wynosi....
B.) Suma miar kątów w czworokącie wynosi.....

1

Odpowiedzi

Czwartak-kwadrat
czwartaniec-prostokąt
Czwartaczan-romb,
Czwartaczuk-równoległobok,
Czworaczan.-trapez,

A.) Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni
B.) Suma miar kątów w czworokącie wynosi 360 stopni
165 4 165
dzięki
dzięki
Dziękuję :-D
Dziena
Dzieki :-D