Odpowiedzi

2010-02-18T16:33:49+01:00
Program cases;
uses CRT;
var
m: char;
begin
Clrscr;
Writeln('Wybierz co chcesz zrobic:');
Writeln('1 - Informacje o szkole');
Writeln('2 - Informacje o LO');
Writeln('3 - Informacje o PG');
readln(m);
case m of

'1':
begin
Clrscr;
Writeln('Tu wpisz informacje o szkole');
end;

'2':
begin
Clrscr;
Writeln('Tu wpisz informacje o LO');
end;

'3':
begin
Clrscr;
Writeln('Tu wpisz informacje o PG');
end;

else
Writeln('Wybrano zly znak!');
end;


readln;
end.


Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodziło ale zrobiłem to tak, w razie jakby nie pasowało to napisz mi na PM dokładniej i Ci pomogę.
1 5 1
2010-02-18T16:42:56+01:00
Program wyb;
Uses Crt;
var
numer: integer;
begin
ClrScr;
writeln('Podaj numer (1-3)');
read (numer);
case numer of

1: Writeln ('Informacje o szkole');
2: Writeln ('Informacje o LO');
3: Writeln ('Informacje o PG');

else
writeln ('Blad Danych');
end;

repeat until keypressed;
end.

=== W miejsca np. : 1: Writeln ('Informacje o szkole'); - wprowadź dowolny tekst :)

Gdybyś chciał coś zmienić, to pisz dokładnie co i jak! Chętnie pomogę !