Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:45:12+01:00
Mojżesz, prawodawca i prorok narodu izraelskiego. Znane fakty z jego życia oparte są jedynie na Biblii (Pismo Święte). Przyjmuje się, że Mojżesz urodził się w Egipcie w XIII w. p.n.e. w rodzinie izraelskiej z pokolenia Lewi. Wychowany prawdopodobnie jako Egipcjanin, zabił człowieka i musiał uciekać do Madianitów na pustynię. Tam w krzaku ognistym objawił mu się Jahwe i nakazał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Mojżesz wbrew faraonowi zrealizował wyjście ludu z Egiptu, któremu towarzyszyło wiele cudownych zdarzeń (przejście przez Morze Czerwone, woda ze skały na pustyni, manna, wąż miedziany). Wędrówka Izraelitów po pustyni trwała 40 lat. W międzyczasie Mojżesz otrzymał od Jahwe tablice z 10 przykazaniami - dekalog (przymierze na Synaju).

Mojżesz umarł na górze Nebo przekazując wcześniej władzę Jozuemu. Mojżeszowi tradycja przypisuje autorstwo całego Pięcioksięgu, który jako całość powstał znacznie później. Przypisywane są też Mojżeszowi liczne apokryfy.

Mojżesz i jego dzieje są częstym tematem w sztuce chrześcijańskiej (mozaiki bizantyjskie San Vitale - Rawenna, S. Botticelli, Rafael, Michał Anioł - słynny posąg z grobowca papieża Juliusza II w Rzymie, Tintoretto, Rembrandt, N. Poussin).
1 5 1
2010-02-18T16:49:58+01:00
Według tradycyjnej etymologi imię Mojżesz pochodzi od rdzenia משה wyciągać, wyjmować, wyjąć, jako że został wyciągnięty z rzeki (Nilu) przez córkę faraona. Józef Flawiusz w DDIk1_228 uważa, że etymologia tego imienia, wiąże się z ostatnią sylabą wyrazu (Mou)ses nadając mu w ten sposób znaczenie "ocalony", gdyż wodą Egipcjanie nazywają "moy", a ludzi uratowanych "eses". Pięćdziesiąty dziewiąty przypis z DDIk2 Józefa Flawiusza z wydania 2001 informuje nas że współcześni krytycy dopatrują się w tym imieniu egipskiego wyrazu "mosu" - syn. Występuje on również w innych imionach np. Tutmosis, Ahmosis.
Mojżesz ocalał mimo wydanego przez faraona nakazu mordowania wszystkich nowo narodzonych chłopców hebrajskich. Matka ukrywała go przez 3 miesiące, a potem włożyła do skrzynki z papirusu powleczonej żywicą i smołą i umieściła wśród sitowia Nilu. Siostra dziecka Miriam śledziła kosz i gdy wyłowiła to piękne dziecko córka faraona, Miriam poradziła by płaczące dziecko nakarmiła kobieta z jego plemienia i w taki sposób jego matce powierzono karmienie i wychowanie dziecka. Córka faraona następnie sama go adoptowała. Jako członek rodziny faraona, Mojżesz został wykształcony "we wszystkich naukach egipskich" i stał się "potężny w słowie i czynnie". "Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. I zobaczył jednego, któremu wyrządzono krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina pomścił skrzywdzonego" i zakopał go w piasku. Wtedy podjął najważniejszą decyzję w życiu: "Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona,wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu". Mojżesz zrozumiał, że nadeszła pora, by wybawił Izraelitów. Ale oni nie docenili jego wysiłków. Gdy wieść o tym, że zabił Egipcjanina, dotarła do faraona, musiał uciekać z Egiptu .