Odpowiedzi

2010-02-18T17:15:50+01:00
Wybuchło 1 sierpnia 1944 r, trwało 63 dni, Decyzja o wybuchu powstania leżała przede wszystkim w rękach Komendanta Głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, szefa Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej generała Tadeusza Pełczyńskiego i zastępcy Szefa Sztabu generała Leopolda Okulickiego. Dowódcą powstania mianowano pułkownika Antoniego Chruściela.
Skutki:Straty zarówno w ludziach jak i samej Warszawy były ogromne. Zginęło 150 tys. ludności cywilnej i 40 tys. powstańców. Pozostała ludność cywilna jak i powstańcy zostali przewiezieni do obozu przejściowego w Pruszkowie.

Niemcy nie zadowolili się zniszczeniami podczas powstania. Po wysiedleniu ludności specjalna brygada przeczesywała mieszkania w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Potem zaczęli palenie Warszawy. Spalili także wbrew umowie kapitulacyjnej Bibliotekę Krasińskich, Archiwum Akt Nowych i Bibliotekę Tyszkiewiczów. Zniszczeniu uległo 90% budynków.
3 5 3