Załącznik 1
Uzasadnij ,korzystając kolejno z każdej z podanych cech podobieństwa trójkątów,że trójkąty na poniższym rysunku są podobne.
zad2.
Mapę Australii wykonano w skali1:12000000.Na tej mapie odległość między miastami Sydnej I melbourne,mierzona w linii prostej,wynosi 5cm 8mm.Jaka jest odległość w linii prostej między tymi miastami w rzeczywistości?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:21:59+01:00
Zad.1
Trójkąty są podobne ponieważ kąty zawarte między bokami są takie same, a boki jednego z trójkątów są proporcjonalne do boków drugiego trójkąta.

zad. 2
1:12000000
1cm--------> 12000000 (:100000cm)
1cm--------> 120km
5,8cm------> xkm
x= 5,8cm*120km=696km
5,8cm------> 696km

Rzeczywista odległość między miastami Sydney i Melbourne w lini prostej wynosi 696km
1 4 1