Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T15:48:25+01:00
1.Pierzeja wschodnia. Głównym budynkiem Starego Rynku jest ratusz. Został wybudowany w latach 1822-1823 wg projektu architekta Aleksandra-Groffe. Budowla piętrowa, klasycystyczna, na planie prostokąta. Fasada jest pięcioosiowa. Część środkowa jednoosiowa, zryzalitowana przechodzi w czworoboczną wieżyczkę. W latach 80-tych rozebrano prawą oficynę a w jej miejsce dobudowano nową część Ratusza. W latach 2005-2006 dokonano remontu kapitalnego Ratusz, w wyniku, którego na wieżyczkę powróciła półkolista kopuła, wg pierwotnego projektu.
2.Ratusz po remoncie 2005-2006 (część stara). Na wieżę powóciła półkolista kopuła.
3.Stary Rynek. Nowa część ratusza zbudowana w latach 80-tych po rozebraniu prawej oficyny.
4.Ratusz. Tablica pamiątkowa wmurowana w dowód pamięci i szacunku dla prezydenta Łomży w latach 1919-1934 Władysława Sikorskiego.
5.Podcienia kamieniczek pseudo barokowych. Widok od ulicy Farnej.
6.Pierzeja południowa. Klasycystyczne kamieniczki XIX wieku zniszczone całkowicie w czasie wojny, na ich miejscu wybudowano w latach 50-tych pseudobarokowe kamieniczki z podcieniami wg projektu Urszuli i Adolfa Ciborowskich.
7.Podcienia Kamieniczek pseudobarokowych. Widok od ulicy Giełczyńskiej.
8.Pierzeja zachodnia. W pierzeji zachodniej pomiędzy ulicą Długą i Rządową nie zostało prawie nic z przedwojennej zabudowy, Powstały całkiem nowe bezstylowe budynki.
9.Pierzeja północna W pierzei północnej nie zaszły żadne zmiany. Hala Targowa wybudowana w 1928 roku, w celu poprawy stanu sanitarnego w handlu łomżyńskim, trochę przebudowana w okresie powojennym, stoi do dziś.
10.Stary Rynek 8. Kamienica z XIX wieku.
11.Stary Rynek 8. Kamienica z XIX wieku. Widok od ulicy Krzywe Koło.
12.Stary Rynek 13. Kamienica z 1849 roku. W XX wieku silnie przebudowana.
13.Stary Rynek 16. Kamienica z XIX wieku. Silnie przebudowana w XX wieku