Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:27:03+01:00
Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest trybem niedokonanym.

liczba pojedyncza liczba mnoga
1 osoba I was we were
2 osoba you were you were
3 osoba he was
she was
it was they were

Do tego dokładamy czasownik z końcówką -ing i zdanie w Past Continuous gotowe.

Tom was writing the letter all day yesterday. Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.
Yesterday at about eight we were listening to the music. Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
What were you doing on Friday? Co robiliście w piątek?
He wasn't working in the garden two days ago. On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
2010-02-18T17:32:13+01:00
Past Continuous
Występuje on także w czasie przeszłym oznacza to samo ,że gdy np. weszłeś ona śpiewała .
When I came she was singing.
Była wtedy w trakcie robienia tej czynności :)
Past simple
Przeszły prosty . Wymaga dodania końcówki ed . Oznacza coś co się działo
I listened music . Słuchałem muzyki
3 2 3
2010-02-18T17:37:39+01:00
Czasu Past Simple używamy, gdy chcemy napisać zdanie przeczenie lub pytanie w czasie przeszłym.

Charakterystyczne słowka dla czasu past simple to Did lub Didn't do czasowników regularnych dodajemy końcówkę ed np. talk - talked a gdy czasownik konczy sie na e dodajemy samo d w czasie past simple czasownik ma jednakopwą forme przy każdej osobie

Ukłądanie zdań w czasie past simple. z czasownikami regularnymi
twierdzące
osoba + czasownik z końcówką ed+ reszta zdania

przeczace

didn't + osoba + czasownik bez końcówki ed(ponieważ gdy jest did lub didn't nie ma ed) + reszta zdania

pytające

did + osob+ czasownik bez końcówki ed


DID w czasie przeszłym znaczy czy?


czas past simple występuje także z czasowinkami nieregularnymi gdzie akżdy czasownik zamienia się inaczej na inną formę do tego nie ma reguły trezba to wykuć


o czasie past countinous nic nie wiem ma m nadzieje że o tym jednym wystarczy :)
2 5 2