Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:32:49+01:00
Wodorotlenek magnezu

W temperaturze pokojowej jest substancją stałą, drobnokrystaliczną o białej barwie, bardzo słabo rozpuszczalną w wodzie - w 100g wody rozpuszcza się 2x10-3 g Mg(OH)2. Nie jest żrący, daje odczyn alkaliczny. Jest emulgatorem o symbolu E 528. Wchodzi w skład kamienia kotłowego osadzającego się w kotłach, pralkach itp.Wodorotlenek wapnia
rozpuszczalny w wodzie (około 1,3 g/dm3 w 293 K).

Jego stężony roztwór jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym (pH ok. 12) nazywany wodą wapienną, wykorzystuje się ją w laboratorium do wykrywania dwutlenku węgla. Reakcja przebiega według równania:
3 2 3