Odpowiedzi

2010-02-18T18:08:22+01:00
Ponieważ rozwiniecie zarodnika trwa jakieś 6-7 lat a ludzie niestety wykorzystywali je do celów farmaceutycznych i dlatego są zagrożone wyginięciem

Widłaki to niewielkie rośliny o płożących się łodygach, pokrytych spiralnie ułożonymi, łuskowatymi listkami . Łodygi tych roślin rozgałęziają się widlasto, stąd nazwa tej grupy. Pędy widłaków są zielone przez cały rok. ich cykl rozwojowy jest bardzo długi . proces kiełkowania zarodników trwa 6 - 7 lat i odbywa się tylko w obecności określonych gatunków grzybów, z którymi organizmy te żyja w symbiozie.Dawniej często używano widłaków w medycynie, więc bardzo dużo ich zrywano. Doprowadziło to do niemalcałkowitego ich wyginięcia. A teraz wszystkie w Polsce gatunki widłaków są objete ścisłą ochrona prawną.
1 5 1