Dosłownie 3 proste zadania z geometrii , błagam o pomoc!chociaż w jednym :(
1. Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 28π cm² a jego pole powierzchni bocznej ma 20πcm². Oblicz objętość tego walca.
2. Objętość walca jest równa 108π cm³ a jego wysokość ma 12 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.
3. Tworząca stożka o dł. 10 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:31:11+01:00
2
V=πr²*H
H=12
V=108π cm³
108π=πr²*12/π
108=r²*12/12 / obustronnie dzielimy na....
9=r²
r=3

Pc=Pb+Pp
Pc=2πr*H+πr²
Pc=2π*3*12+π*3²
Pc=6π*12+9π
Pc=72π+9π
Pc=81πcm²
1 5 1