Odpowiedzi

2010-02-18T19:20:35+01:00
"Tu wpisz nazwę twojej miejscowości" Data

Serdecznie witam!

Jako przewodniczący/ca samorządu szkolnego Szkoły Podstawowej (numer, nazwa itd.) zwracam się do Pana o pomoc.
Klasa VI (a,b,c,d...) miała zamiar udać się na wycieczkę szkolną do Warszawy. Niestety, z braku funduszy, wycieczka nie może się odbyć. Uczniowie bardzo chcieli się na nią udać, i postanowili o zwrócenie się do Pana o zapomogę finansową. Jest Pan naszą ostatnią nadzieją.
Uprzejmie prosimy o wysłuchanie mojej apelacji, i pozytywne jej rozpatrzenie. W przypadku owego jej rozpatrzenia proszę o wpłacenie xxx zł na konto nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w banku (np. PKO BP)
"Swoje imię"


Tak ode mnie - jakby nauczyciel miał coś przeciwko długości pracy powiedz, iż są w niej zawarte najważniejsze informacje oraz jest zwięzła.