Do you ever wonder what schools 1)will be like in the future? Well we have some good ideas! It is likely that you 2)won't have to use paper and pencils anymore as every child 3)will have their own laptop computer to work on. You 4)will have an online teacher who 5)will give you instructions about your daily tasks. Pencil sharpeners, craynos, calculators and compasses 6)won't be used anymore as you 7)will do everything from art to maths to science lessons on the computer. You 8)won't even have to learn to write anymore as typing 9)will be all you need to do. At the end of the day all students 10)will receive an email telling them about their homework. When they finish it they 11)will have to send their work via email to an online teacher who 12)will mark it and send it back. We think this kind of school 13)will be both good and bad for the students. Of course there 14)won't be any more annoying teachers! But working alone on a computer all day 15)will be a little lonely. 16)Will all of this come true? You 17)will have to wait and see!

Napiszcie jak mogę to krótko opowiedzieć po angielsku:)(dam naj)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T15:57:48+01:00
Czy kiedykolwiek zastanawiasz się co szkoły 1) będzie jak w przyszłości? Dobrze mamy jakieś dobre pomysły! To jest prawdopodobne, że ty 2) nie będziesz musiał użyć papieru i ołówków więcej jako każde dziecko 3) będą mieli ich własny komputer podręczny, by kontynuować pracę. Ty 4) będziesz miał online nauczyciela, 5) dadzą tobie instrukcje o twoich codziennych zadaniach. Temperówki ołówka, craynos, kalkulatory i kompasy 6) nie będą używane więcej jako ciebie 7) zrobią wszystko od sztuki do koszeń do lekcji nauki na komputerze. Ty 8) nawet nie będziesz musiał nauczyć się napisać więcej jako pisanie na maszynie 9) będzie wszystkim co potrzebujesz, by zrobił. Na końcu dnia wszyscy studenci 10) otrzymają email mówiący im o ich pracy domowej. Kiedy oni kończą to oni 11) będą musieli wysłać ich pracę przez email do online nauczycielowi, 12) oznaczą to i odeślą to. Myślimy ten rodzaj szkoły 13) będzie zarówno dobry i zły dla studentów. Oczywiście tam 14) trochę więcej nie będzie drażnił nauczycieli! Ale pracując samotnie na komputerze całego dnia 15) będzie trochę samotnym. 16)Jest wszystko to ziszczają się? Ty 17) będą musieli czekać i będą widzieli!