Odpowiedzi

2010-02-18T21:50:02+01:00
Dane
m=500g=0,5kg
t1=25*C
cm=400J/kg*stC ciepło właściwe mosiądzu
Q=155kJ=155000J
Oblicz
t2=?
Wzór
Q=m*cm*∆t
Rozwiązanie
Q=m*cm*∆t ∆t=(t2-t1)
Q=m*cm*(t2-t1)
Q=m*cm*t2 - m*cm*t1
Q + m*cm*t1=m*cm*t2
t2=Q + m*cm*t1/m*cm
t2=155000+0,5*400*25/0,5*400
t2= 160000:200
t2=800
rachunek jednostek
[t2]=[(J+J)/(kg*J/kg*stC)]
[t2]=[(J)/J/*C]=[*C]
t2=800*C
Odpowiedź
Temperatura końcowa mosiądzu wynosiła 800*C
1 1 1