Odpowiedzi

2010-02-18T20:01:04+01:00
Capital and largest Polish city, located in central-eastern part of the country, the Mazowsze river Vistula.
Warsaw is a center of scientific, cultural, political and economic on a European scale. It includes seat parliament, the President, the Council of Ministers and other central authorities. Warsaw is also the capital of the voivodeship. Warsaw is the only city in the present Polish borders decorated with the Silver Cross of the Order of Military Virtuti Military (and the second in the history of Polish city after Lvov).

Stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.
Warszawa jest ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym na skalę europejską. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. Warszawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (a drugim w historii Polski miastem, po Lwowie).
8 4 8