Przetłumacz:

Bright-
lead the life-
Terraced house-
privacy-
Cramped-
promising career-
Make ends meet-
perform concrets-
Choir-
elegant-
Hired-
constantly on diet-
Persuaded-
in shape-
Doormat-
Chairman-
Celebrated-
Perfumes-
Van delivery service-
Bombings-
Abroad-
Spread-
Employs-
Staff-
Fire brigade-
Security-
Nurses-
Offical supplier-
Busy-
Customers
Motto-
Quality-
Fascinating-

2

Odpowiedzi

2010-02-18T20:16:24+01:00
Bright - jasny
lead the life - prowadzic życie
terraced house - dom szeregowy
privacy - prywatnośc
cramped - ciasno
promising career - obiecującą karierę
make end meets - ????? nie wiem ?????
perform concerts - wykonac koncerty
choir - chór
elegant - elegancki
hired - wynajęty
constantly on diet - stale na diecie
persuaded - przekonał
in shape - w kształcie
doormat - wycieraczka
chairman - przewodniczący
celebrated - świętowac
perfumes - perfumy
van delivery service - serwis dostawczy
bombings - zamachów bombowych
abroad - za granicą
spread - rozprzestrzenic
employs - zatrudnia
staff - personel
fire brigade - straż pożarna
security - bezpieczeństwo
nurses - pielęgniarek
official suplier - oficjalny dostawca
busy - zajęty
customers - klientów
motto - godło
quality - jakości
fascinating - fascynujące


Liczę na naj :))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:40:34+01:00
Bright - jasny
lead the life - prowadzić życie
Terraced house - Dom szeregowy
privacy - prywatność
Cramped - Ciasno
promising career - obiecująca kariera
Make ends meet - konczyc spodkania
perform concrets- wykonywać konkrety
Choir- Chór
elegant - elegancki
Hired - wynajęty
constantly on diet - stale na diecie
Persuaded - Za namową
in shape - w kształcie
Doormat- wycieraczka
Chairman- przewadniczący
Celebrated- obchodzony, świętowany
Perfumes- perfumy
Van delivery service-Serwis dostawczy
Bombings- zamachy bombowe
Abroad- za granicą
Spread- rozprzestelic
Employs-Zatrudniać
Staff- personel
Fire brigade- Straż pożarna
Security -bezpieczeństwo
Nurses- pilęgniarki
Offical supplier- "dziennik dostawca"
Busy- zajęty
Customers - klijenci
Motto-moto
Quality- jakość
Fascinating- Fascynujący