Ustal gdzie znajduje się punkt w którym należało by umieścić ciało aby siły przyciągania pochodzące od ziemi i księżyca wzajemnie się równoważyły.Odległość środka księżyca od środka ziemi jest równa 3,84 × 10⁸m, a masa księżyca stanowi 1/81 masy ziemi.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T20:55:04+01:00
G81M*m/(R-x)2=GMm/x2
81/(R-x)2=1/x2
81/R2-2R+x2=1/x2
81x2=R2-2Rx+x2
0=R2-2Rx-80x2
obliczamy deltę i równa się ona 324R2
pierwiastek z delty 18R
interesuje nas tylko pierwiastek dodatni
x=2R+18R/160
x=1/8R
jesli się nie machnęłam -trzeba jeszcze zrobić rys. x-przyjęłam odległość od środka księżyca