Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:12:10+01:00
Bohater, według definicji to osoba, która odznaczyła się swoim postępowaniem, niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością. W literaturze często spotykamy się z takimi ludźmi, a przykładem może być wytwór wyobraźni Stefana Żeromskiego, autora "Syzyfowych Prac" Andrzej Radek. Myślę, że zasługuje on na uznanie wśród czytelników, a swoje stanowisko postaram się poprzeć kilkoma dowodami.
Moim pierwszym argumentem jest fakt, iż postać ta wyróżniała się niezwykłą chęcią dążenia do wyznaczonych w życiu celi. Urodził się on w małej wsi - Pajęczynie Dolnym. Był biedny i zaniedbywany przez rodziców, którzy nawet nie myśleli o tym, aby posłać syna do szkoły. Mimo to dzięki determinacji, rozpoczął on proces kształcenia się na własną rękę. We współczesnych czasach duży odsetek młodzieży pragnie przerwać naukę nie wytrzymując ogromu materiału, czy chociażby ulegając presji kolegów. Andrzej natomiast nie miał pieniędzy, wsparcia rodziny, przyjaciół, którzy pomogliby mu w trudnych chwilach, a mimo to pokonał swoje lęki i słabości, dlatego też możemy uznać go za bohatera.
Moim drugim a zarazem koronnym argumentem jest postawa z jaką odnosił się do ojczyzny. Niewątpliwie był on niezwykle dojrzałym i odpowiedzialnym patriotą, który cenił Polskę, i rozwijał w sobie polskie korzenie. Mimo trudnej sytuacji sprzeciwiał się procesom rusyfikacji czytając zakazane książki i uczestnicząc w nielegalnych spotkaniach. swoim zachowaniem udowodnił swój silny charakter i gotowość do poświęceń. Śmiem twierdzić, iż duchowo wspierał walczących za ojczyznę, dlatego też można stwierdzić, iż był on bohaterem.
Przytoczone przeze mnie argumenty w pełni potwierdzają moją odpowiedź na pytanie zawarte w temacie. Andrzej Radek to niewątpliwie osoba zasłużona, z której powinniśmy brać przykład. Myślę, że jego niezwykła postawa na długo zostanie w mojej pamięci.
6 4 6