Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:43:53+01:00
Odpowiem ci fragmentami. Ale na wszystko.

Scan 1.
Husaria - formacja istniała przez niemal trzy wieki (1500-1775). Wizerunek przedstawia husarza na koniu, uzbrojonego w długą kopię z proporcem. Ponadto wyposażenie uzupełniają pałasz (pod kolanem), szabla przy boku i pistolety. Tradycyjnie rycerz ozdabiał pancerz ze skóry dzikiego zwierza. Tutaj być może lamparta. Skóra była elementem mody, a nie rynsztunku bojowego. Elementem, wcale nie obowiązkowym, były natomiast skrzydła mocowane bądź do zbroi, lub jeszcze częściej siodła. Z husarią wiążą się najwybitniejsze sukcesy polskiego oręża, jak dotarcie na Kreml i osadzenie tam polskiego cara, bitwa pod Kircholmem, szarża pod Chocimiem czy odsiecz wiedeńska.

Scan 2.
Karol Monteskiusz - O duchu praw - trójpodział władzy
Trójpodział władzy to oddzielenie władzy ustawodawczej (parlament), wykonawczej (rząd) od sądowniczej (sądy)

JJ Rousseau - Umowa społeczna - umowa społeczna
Teoria umowy społecznej opisuje demokrację idealną, ale utopijną, opartą na "woli ludu", chociażby była bezrozumna i nieracjonalna. Wg niej lud mógłby uchwalić nawet likwidację państwa i założenie nowego.

Locke - Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego - tabula rasa
Człowiek rodzi się jako tabula rasa (łac. niezapisana tablica). Przez całe życie uczy się i jest formowany przez środowisko, otoczenie.

Wolter - Kandyd - absolutyzm oświecony
Absolutyzm oświecony to forma ustroju państwa, w którym władca nadaje sobie prawo odgórnego sterowania decyzjami, choć teoretycznie dzieli się władzą z ludem. Monarcha jest pierwszym i najważniejszym obywatelem takiego państwa.

Kant - Krytyka czystego rozumu - imperatyw kategoryczny
Idea imperatywu streszcza się w słowach Kanta:
"Postępuj zawsze tak, jakbyś chciał, aby stało się to podstawą powszechnego prawodawstwa"


Scan 3.

1. Maszyna parowa (1763), James Watt
2. Przędzarka (1765), James Hargreaves
3. Krosno mechaniczne (1786), Edmund Cartwhite