Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:37:00+01:00
Substancjami niebezpiecznymi i preparatami niebezpiecznymi są substancje i preparaty zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

o
substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych
o
substancje i preparaty o właściwościach utleniających
o
substancje i preparaty skrajnie łatwo palne
o
substancje i preparaty wysoce łatwo palne
o
substancje i preparaty łatwo palne
o
substancje i preparaty bardzo toksyczne
o
substancje i preparaty toksyczne
o
substancje i preparaty szkodliwe
o
substancje i preparaty żrące
o
substancje i preparaty drażniące
o
substancje i preparaty uczulające
o
substancje i preparaty rakotwórcze
o
substancje i preparaty mutagenne
o
substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość
o
substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska
o
substancje i preparaty wysoce łatwopalne

Niebezpieczne substancje lub preparaty chemiczne stanowią zawsze potencjalne źródło zagrożenia, zarówno dla zdrowia jak i życia ludzi, przede wszystkim w środowisku pracy, lecz także w środowisku naturalnym. Efekty działania substancji chemicznych dzieli się na miejscowe, układowe i odległe (działanie kancerogenne, teratogenne, embriotoksyczne). Efekty działania mogą występować:

o
w miejscu wchłaniania - skóra, oczy, nabłonek nosa, płuca, przewód pokarmowy
o
w miejscu przemian - wątroba, płuca, nerki, przewód pokarmowy, miejsca zawierające specyficzne mechanizmy przemian
o
w miejscu kumulacji (odkładania) - nerka, ośrodkowy układ nerwowy, wątroba
o
w miejscu wydalania - wątroba, przewód pokarmowy, nerka, pęcherz moczowy
o
w miejscach o szczególnej wrażliwości - gonady, zarodek, układ nerwowy, narządy wydzielania wewnętrznego, układ krwiotwórczy, układ odpornościowy.
Badania prowadzone równolegle we wszystkich krajach Europy wskazują, że nawet nasze domy pełne są substancji zagrażających naszemu zdrowiu. Są to najczęściej dodatki i domieszki, stosowane w produkcji przedmiotów powszechnie przez nas używanych: dywanów, mebli, sprzętu elektronicznego, zabawek, ubrań. Substancje te uwalniają się, a następnie kumulują w naszych organizmach.http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:RTJk3cEDRcoJ:kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_2/pdfy/4-6_m1_L03.pdf+toksyczne+substancje+w+domu&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESje4kk2SrR05AH5kPnBD1SYEYQTCvgXceR3NaxjyWfJsoqoaYwY9FK_xC2w0aOQQJAARW66bC8vfhn3adDEFUr6pqClotqW5Q2h8NAW9hvA5TxKLNsH5tz75EWZsKUY73KSZyOw&sig=AHIEtbRabLWwhAKQRuFAhXkgbPKHksF-gQLakier do włosów to w istocie plastik rozcieńczony rozpuszczalnikiem, wtłoczony pod ciśnieniem do puszki ze sprejem lub wlany do butelki ze spryskiwaczem. Jego działanie polega na sklejaniu włosów, by ułatwić utrzymanie fryzury. Dodatkowo w lakierach do włosów w składzie wystepują ftalany ( o nich wkrótce- są rakotwórcze) – zaburzające działanie hormonów, które wykorzystuje się do zmiękczania plastiku i winylu.To co znalazlam związanego z tą tematyką wrzuciłam tu ;)
wiem że jest nieco bałagan.
Mam nadziieję że do czegoś się to przyda.
Pozdrawiam!
4 3 4