Wiem,że jest duuużo zadań.
Ale potrzebuje pomocy xD

1.Podaj przykład ciała,które ma :
a/energię potencjalną
b/energię kinetyczną

2.Na jaką wysokość należy podnieść cegłę o masie 2 kg,aby jej energia potencjalna względem Ziemi wyniosła 0,2 kJ?

3.Jak zmieni się energia kinetyczna ciała poruszającego się ze stałą prędkością v,jeżeli jego prędkość wzrośnie trzykrotnie ?

4.Jakie przemiany energii zachodzą w piłce wypuszczonej swobodnie z pewnej wysokości,a następnie odbitej od podłogi?

5.Kamień spada z dachu w czasie 2s. Oblicz wysokość domu.

6.Wymyśl eksperyment,który pozwoli obliczyć,jaką część energii traci piłka przy odbiciu od podłogi.

7.Jakie źródła energii określa się jako alternatywne? Jakie są zalety ich wykorzystywania ?

1

Odpowiedzi

2010-02-19T17:23:14+01:00
Zadanie 1.
a) baba kafara;
samolot;
dźwig budowlany;
winda;
kolejka górska;
b)samolot (i inne pojazdy);
pocisk z pistoletu;

Zadanie 2.
Dane:
m=2 kg
Ep=0,2 kJ = 200J

Rozwiązanie:
Ep=mgh/:mg
h=Ep/mg
h=200/10*2
h=200/20
h= 10 m

Zadanie 3
Energia Kinetyczna zmieni się dziewięcioktotnie ponieważ prędkość wzrosła 3 razy która podnosimy we wzorze do kwadatu (3²=9)
1 1 1